Strokovni delavec za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu

posted Nov 21, 2009, 3:40 PM by Vardel Prosen   [ updated Nov 22, 2009, 6:39 AM ]

Podjetje Vardel - Prosen k.d. ima dovoljenje za delo po 46. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) in lahko opravlja naloge strokovnega delavca za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu.

S tem lahko izpolnjujemo določila 18. člena ZVZD.

VENDAR PA JE OBJEKTIVNO NEMOGOČE, DA BI  NALOGE DOLOČENE V 19. ČLENU ZVZD OPRAVILI KVALITETNO BREZ SODELOVANJA ZAPOSLENIH V PODJETJU

Strokovnih oseb za izvajanje strokovnih nalog varstva pri delu je lahko več, določi jih delodajalec med svojimi zaposlenimi, te osebe pa aktivno sodelujejo pri oblikovanju navodil za varno delo, usposabljanju (zlasti praktičnemu usposabljanju) delavcev in končno tudi pri ocenjevanju tveganja. 

Drugi odstavek 18. člena ZVZD navaja:

Delodajalec določi vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe ter število strokovnih delavcev  glede na:

– organizacijo, naravo in obsežnost delovnega procesa,

– število delavcev, ki sodelujejo v delovnem procesu,

– število delovnih izmen,

– število krajevno ločenih delovnih enot.

Varnostni inženir splošne smeri ne more sestaviti tako kvalitetnih navodil za varno delo, kot jih lahko na primer delovodja z bogatimi poklicnimi izkušnjami. Prav tako lahko le strokovnjak, ki je doma v stroki praktično usposablja delavce za varno delo. 

Naloga varnostnega inženirja splošne smeri je, da te izkušnje prelije v obliko, ki zadovoljuje tudi zakonske zahteve.

Obrazec v povezavi s to objavo PU-001 (sistem dela/izjave, sklepi in reverzi)

Comments