Delo na višini

posted Dec 16, 2009, 4:07 AM by Vardel Prosen

Zakonodaja v Republiki Sloveniji s področja varnosti in zdravja pri delu definira delo na višini (delovno mesto) v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02 in 57/03) ter Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih (Uradni list RS št. 89/99 in 39/05).

Naj omenimo posamezne definicije v naših predpisih, ki jih lahko smatramo kot splošne in veljajo za stalna delovna mesta na višini.

"6.4. Lestve morajo biti dovolj trdne in ustrezno vzdrževane. Uporabljati se morajo pravilno, na primernih mestih in v skladu z njihovo namembnostjo.”

" 7.1. Varnostna ograja se šteje za varno tudi, če je izdelana drugače, v skladu s slovenskimi, evropskimi ali mednarodnimi standardi in je to dokazano z ustrezno dokumentacijo."

" 9.1. Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 ter biti pred uporabo pregledane in brezhibne."

 

Vsa dela z lestev se lahko opravljajo le kratkotrajno.

 

Ker v naši zakonodaji ni definiranega kratkotrajnega dela smo povzeli definicijo opravljanja dela po BGV D 36 in VBG 74 ter DIN EN 131 lestve del 1 in 2.

Slovenska zakonodaja definira: "9.3. Z lestev se lahko izvaja le kratkotrajna dela pri katerih ni potreben večji upor delavca ter se uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala, ki ne more povzročiti dodatnih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev."

Po BGV D 36 in VBG 74 se prepoveduje delo, ki se opravlja na višji višini kot je 2,0 m in v trajanju daljšem kot 2 uri (omejena je tudi max višina in sicer na 7 m). Če se oba pogoja prekorači se zahteva uporaba kolektivne zaščite - odri, dostopi..).

Omejuje se obremenjevanje z dodatnim materialom in opremo na lestvi in sicer na max. 10 kg skupne teže.

Omenjena dela so vsa dela, ki jih opravljajo delavci pretežni čas (več kot 2 uri) glede na opis del in nalog.

Za delavce, ki pa poredkoma ali zelo občasno vzamejo posamezne predmete iz višine se ne smatrajo za delavce, ki bi delo opravljali na višini.

Za delavce, ki se ne smatrajo da opravljajo dela na višini velja sledeča omejitev (BGV D 36 in VBG 74).

Pomožno stopnišče (tritte) (slika 1) se smatra pripomoček do višine 1 m oziroma manj z namenom dosega želenega predmeta. Z pomožnega stopnišča je dovoljeno jemati predmete s spodnje višine to je do 2,5 m.

Omenjeno pomožno stopnišče je omejeno predvsem na; pisarne, registratorje, knjižnice, prodajalne police.Slika 1.

Pomožno stopnišče ne sme imeti klinov, ampak pohodno površino širine med 200 do 300 mm, ter maksimalno število stopnic 3 od katerih je tretja tudi zadnja.

Izjema: okroglo dostopno stopnišče (slika 2) ima omejeno v višino, ki lahko znaša največ 0,48 m. Uporablja pa se lahko samo v pisarniških prostorih.

 

 

Slika 2.

 

Okroglo dostopno stopnišče se preizkuša glede oprijema na podlago, njegovo funkcijo, preizkušanje in pogoji so predpisani v DIN 4569.

Pomožno stopnišče preide pri višini 1m v podestno lestev (slika 3), ki mora biti zavarovana z ustrezno varovalno ograjo.

Podestna površina mora imeti najmanj 0,5 m2 površine, izdelana iz ustreznega materiala, ki zdrži preizkusne obremenitve.

 

 

Slika 3.

Področje uporabe je omejeno na posluževanje strojev in naprav, vzdrževalnih delih, in delih kjer je potreba po večkratnem dostopu (več kot 2 uri..). Delo se smatra kot delo na zavarovani višini. Omenjeno področje je opredeljeno v predpisih BGI 637 v povezavi z ZH 1/367.

 

Slika 4.

Primer; preizkusa obremenitve in stabilnosti s kipanjem in zahtevanim faktorjem varnosti - 1,2 (slika 4).

Specifika ostalih lestev kot so; prislonske lestve, dvodelne lestve, kombinirane lestve, prilagodne lestve, večnamenske, lestve s kavljem, gasilske lestve, elektro lestve itd. Pa so opredeljene še v sledečih predpisih; BGV D36, GUV 6.4, BGI 521, BGI 637, BGI 638, BGI 651, BGI 659, SIST EN 131 IN DIN EN 131 DEL 1 IN 2, DIN 4567, DIN 4569, DIN 14 701 del 1 in 2, DIN 14 702, DIN 14 703, DIN 14 713, DIN 14 715 del 1 in 2, ter DIN 68 361.

*BG - Berufsgenossenschaft,

BGE - Berufsgenossenschaft fur den Einzenlhandel,

BGR - Berufsgenossenschaft Regeln,

BGI - Berufsgenossenschaft Informatinen,

BGG - Berufsgenossenschaft Grundsaetze,

BGV - Berufsgenossenschaft Vorschriften.


Comments