Obrazci‎ > ‎

Obvezni obrazci

Vodenje obveznih obrazcev določa zakonodaja.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  42k v. 2 Jun 8, 2012, 4:24 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Izjavo o seznanitvi s požarnim redom delavec podpiše ob nastopu dela, ter ob morebitnih spremembah požarnega reda   41k v. 3 Nov 29, 2012, 4:33 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Evidenco o preizkušanju hidrantnih omrežji izpolnjuje oseba, ki vam pregleduje hidrante. Običajno tega ne naredijo samoiniciativno, zato jih morate na to opozoriti.   59k v. 2 Nov 22, 2009, 12:37 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Evidenco o preizkušanju gasilnih aparatov izpolnite sami ob letnem pregledu gasilnikov.   58k v. 2 Nov 22, 2009, 12:37 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Evidenco o pregledu aktivne požarne zaščite opravi pooblaščeno podjetje. Če ima izvajalec pregleda svoj obrazec potem lahko priložite v arhiv njegov obrazec.   61k v. 2 Nov 22, 2009, 1:03 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Evidenčni list za usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom je potrebno izpolniti za vsakega delavca. Ker se usposabljanje za varstvo pred požarom izvaja skupaj z usposabljanjem za varno delo je obrazec uporaben tudi za izpolnjevanje zahtev 39. člena ZVZD   21k v. 3 Nov 29, 2012, 4:33 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Evidenčni list o požarih in eksplozijah se izpolnjuje po potrebi   62k v. 2 Nov 22, 2009, 12:37 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Kontrolni list opreme in sredstev za gašenje izpolnjujemo na 3 mesece.  45k v. 6 Aug 19, 2010, 4:21 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
evidenca o rednem vzdrževanju aktivne požarne zaščite  42k v. 3 Nov 29, 2012, 4:34 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Zapisnik vaje evakuacije. Potrebno je še izdelati program vaje evakuacije. Vajo evakuacije morajo enkrat letno opraviti vsi, ki opravljajo svojo dejavnost v stavbi, kjer se nahaja več kot 100 ljudi.   42k v. 3 Jun 8, 2012, 4:09 AM Vardel Prosen
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
evidenca o nezgodah - navodila   25k v. 8 Nov 22, 2009, 6:33 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Obrazec predstavlja razširjeno evidenco o nezgodah pri delu. Navodila za izpolnjevanje obrazca VPD-011n  53k v. 7 Jun 5, 2012, 11:05 PM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Revizijo ocene tveganja se izvaja ob spremembah v delovnem procesu. Kopijo revizije nam pošljite v primeru, ko je bilo z revizijo ugotovljeno neustrezno stanje ocenetveganja.   51k v. 4 Jan 25, 2012, 2:13 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
izjava o varnosti s prilogami - navodila   41k v. 4 Nov 22, 2009, 6:34 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Izjava o varnosti s prilogami - podrobnejša navodila se nahajajo v datoteki VPD-031-037n   90k v. 5 Nov 22, 2009, 6:34 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Evidence v skladu z 39. členom ZVZD - navodila   42k v. 4 Nov 22, 2009, 6:35 AM Vardel Prosen
Ċ
View Download
Evidence v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Navodila za izpolnjevanje se nahajajo v VPD-041-047n  69k v. 3 Nov 22, 2009, 12:38 AM Vardel Prosen
Comments