Obrazci

V letu 2007 smo v naše delo začeli uvajati elemente standarda ISO 9001, ISO 14001, ter OHSAS 18001. Največji korak je bil narejen z uvedbo serije obrazcev, ki zagotavljajo pregled nad problematiko varstva pri delu, požarnega varstva, ter varstva okolja v podjetju. 


Obrazci so sicer sestavljeni tako, da je njihovo vodenje enostavno, pri ustrezni razdelitvi odgovornosti v podjetju pa tudi časovno izvedljivo. Kljub temu pa se vse več podjetij odloča za sistem, ko večino teh obrazcev vodimo v okviru naših rednih nalog mi.


Avtorske pravice

Obrazce lahko uporablja vsak obiskovalec te strani, z naslednjimi omejitvami: 

  1. prepovedano je kakršno koli spreminjanje obrazcev
  2. ob uporabi obrazca je potrebno navesti vir
Strankam, ki imajo z nami pogodbo o poslovnem sodelovanju je dovoljeno prilagajanje obrazcev lastnim potrebam. V ta namen lahko pošljemo obrazce v obliki, ki je primerna za urejanje in elektronsko izpolnjevanje. Pred uporabo je prilagojen obrazec potrebno poslati v revizijo, ob uporabi pa obvezno navesti vir.